Sila je ako peniaze na účte

Sú dôležitejšie veci v živote ako peniaze. Je tu rodina, vzdelanie, hudba a umenie, láska a priateľstvo, a vaše zdravie. Je tu radosť, smiech, vášeň, zotavenie sa z prehry a potešenie z úspechu.

Čas dospieť, synu! Za všetky tieto dôležité veci sa musí platiť a niektoré dokážu byť veľmi drahé. A na to treba peniaze.

Fyzická sila je ako peniaze na účte v tom zmysle, že vám umožňuje robiť veci so svojim telom, ktoré by ste robiť chceli. Pracovať, robiť športy, poľovať a rybárčiť, a byť fyzicky nezávislý až do svojich neskorých rokov – fyzická sila je základom týchto vecí.

Viem, že sedieť okolo stola na akademickej pôde, riešiť výpočtové problémy, zaoberať sa ťažkými filozofickými otázkami, písať umeleckú kritiku, počítať platby, alebo robiť rozhodnutia za iných ľudí môže vyzerať ako uspokojujúcejšie využitie času a intelektu. Ak ste fyzicky lenivý, tak určite je.

Stále však môžete robiť tieto veci a zároveň sa dostať na svojom mŕtvom ťahu do slušných čísel. Ja to dokážem.

Intelektuálne činnosti sú určite dôležité, ale mať dosť silné telo, ktoré bude hostiť tento intelekt efektívne a užívať si intelektuálne úspechy do vysokého veku je rovnako časťou rovnice. Sila je opakom chabého zdravia a pri chabom zdraví neprekvitá ani inetelekt.

V skutočnosti bolo dokázané, že svalová hmota, ktorá je spojená s fyzickou silou, je prevenciou pred chorobami a trápeniami, ktoré sa objavujú s nedbalým stárnutím a  nezdopodvedným nedostatkom pozornosti venovanej udržiavaniu sily, na ktorú má každý právo. Každý sa može stať a ostať silným, ale vyžaduje si to prácu, a výhovorky sú jednoduchšie ako drepy a mŕtve ťahy.

Svalová hmota, ktorá je známkou fyzickej sily, je kľúčom k dlhovekosti, zdraviu a udržaniu si fyzickej funkčnosti. Ak absentuje, vznešený intelekt v slabom a chorľavom tele je smutným odkazom fyzickej lenivosti a hlbokého nešťastia.

Ak neplánujete byť zabitý, mali ste plánovať na starobu. Ani všetko “kardio” sveta neurobí nič pre udržanie vašej svalovej hmoty, zatiaľ čo efektívny silový tréning vám aj vybuduje svalovú hmotu, aj udrží vaše srdce a pľúca v dobrej forme. Ak máte dosť rozumu na to, aby ste vedeli, že musíte venovať nejaký čas cvičeniu, silový tréning dáva oveľa väčšií zmysel, ako tento čas využiť.

Peniaze na účte, svaly na tele. Oboje sú následky efektívneho plánovania a oboje sú najdôležitejšie veci, ktoré môžete urobiť – ak myslíte dopredu.

Pôvodný článok Marka Rippetoe vyšiel na stránke startingstrenght.com pod názvom Strenght is money in the bank