Barbell Trainig SK facebooková skupina

Súkromná skupina vytvorená za účelom konzultovania tréningových otázok, techniky cvikov a v podstate všetkého z oblasti fitness, čo by vás mohlo zaujímať.

Všetkých, ktorí chcú napredovať, srdečne pozývam.