Videonávody k základným cvikom 3.

Tricepsová extenzia

//www.youtube.com/watch?v=FrutSwqK5fQ

Pre ženy : ako začať so zhybmi

//www.youtube.com/watch?v=LvdUALh-W4g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0aeFsnIxN2WV1KiKd7dMvBKs9aOV0xVA0lrCbYaNau0uXLQO1nQZPKFbM

Prehnutie zápästia pri overhead press

//www.youtube.com/watch?v=oWpml1yr1lQ

Správna śírka úchopu pri overhead press

//www.youtube.com/watch?v=OrGvOI2APow

šírka úchopu pre bench press

//www.youtube.com/watch?v=y8eSHiwYesM

Ako dvíhať ťažké veci zo zeme

//www.youtube.com/watch?v=_aqYYhM7CrU